FUAR REHBERİ
KOBİLER BÜYÜYOR TÜRKİYE BÜYÜYOR.


Kosgeb Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 12.04.1990 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Kosgeb'in misyonu:
Kobi'lerin rekabet güçlerini geliştirmeyi ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak Kobi'lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmaktır.

Yurt dışı iş gezisi desteği
İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.

Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;
 Konaklama giderlerini,
 Ulaşım giderleri ile
 Program ile ilgili diğer giderlerikapsar.

Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (ikibin) TL’dir.

Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir;
 Meslek Kuruluşları ile toplantı
 İşletmeler ile ikili görüşmeler
 Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler  Yurt Dışı Fuar Ziyareti